Andreea Talida Ardelean

Andreea Talida Ardelean

18.10.2019

,,Never give in, never give in, never, never, never, never — in nothing, great or small, large or petty —never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.” - Winston Churchill

Talida este avocat definitiv în cadrul Baroului Cluj și, în prezent, colaborează cu MAXIM/Asociații în următoarele arii de practică:

- Real estate;
- Contencios administrativ;
- Dreptul urbanismului;
- Drept civil;

Talida desfășoară în principal activități de asistență juridică și reprezentare în cadrul litigiilor, atât în cadrul MAXIM/Asociații, cât și individual.

Creativitatea, perseverența și gândirea analitică constituie trăsături esențiale în abordarea oricărei probleme juridice. Crezul său personal rezidă în aceea că orice problemă comportă cel puțin o soluție. 

Printre activitățile desfășurate, se remarcă următoarele:

  • Obținerea unor soluții de modificare a Planului Urbanistic General în față instanțelor de contencios administrativ;
  • Obținerea unor soluții de anulare a actelor administrative emise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
  • Implicarea în proiecte complexe de achiziții și dezvoltări imobiliare;

andreea.talida@maxim-asociatii.ro

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe