MAXIM/Asociații obține o nouă victorie de referință în cadrul unei proceduri de achiziții publice

28.07.2023

MAXIM/Asociații obține o nouă victorie de referință în cadrul unei proceduri de achiziție referitoare la un sector de drum relevant din regiunea Nord-Vest.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dat prevalență argumentelor echipei de avocați formată din Alexandru FILIP și Talida ARDELEAN, reținând că, în situația emiterii succesive a unor Rapoarte ale procedurii, contestația oricărui operator economic va putea viza doar partea/ părțile din Raport care au suferit modificări. În analiza sa, Consiliul a abordat și aspecte precum posibilitatea operatorului economic de a proceda la modificarea contestației ulterior introducerii acesteia, sau momentul de debut al termenului de contestare a unui anumit act emis în cadrul procedurii de achiziție.

Decizia pronunțată de către Consiliu a rămas definitivă, sens în care eforturile susținute ale echipei de avocați și expertiza în domeniul achizițiilor publice a avut drept rezultat încheierea Contractului de achiziție între operatorul economic reprezentat și Autoritatea contractantă.

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe