Echipa

Pentru reprezentarea cu succes a clienților noștri și a nevoilor acestora, echipa noastră de avocați este atent aleasă, pentru a îndeplini cele mai înalte standarde și exigențe profesionale. De aceea, avocații din cadrul Societății sunt absolvenți meritorii ai unor Facultăți de prestigiu, posedă cunoştinte solide în ramurile de drept în care profesează, și sunt educați în spiritul principiilor cultivate în cadrul MAXIM / Asociații.

 

Avocații parteneri, beneficiind de o experiență anterioară în cadrul unor practici avocațiale de anvergură, au structurat departamentele și modul de lucru într-o manieră orientată spre client și înspre pregătirea profesională continuă a avocaților și colaboratorilor asociați. Prin modul de lucru acoperim în mod fidel toate solicitările și mandatele primite din partea Clienților și, în același timp, ne preocupăm de permanenta pregătire și specializare în domeniile în care activăm.

 
Subscribe to Newsletter

Subscribe