Andrei Maxim

Andrei Maxim

18.10.2019

Avocatura nu este o profesie. Avocatura este o vocaţie. 

Andrei este membru al Baroului Cluj, co-fondator al Maxim, Ivan – Societate Civilă de Avocaţi, actualmente MAXIM / Asociatii. 

Cariera juridică a lui Andrei a debutat în domeniul comercial, contencios fiscal și administrativ. Excelența în aceste domenii a reprezentat reperul și imboldul unei cariere care și-a urmat, nestrămutată, un parcurs ambițios.

Centrul de greutate al expertizei dovedite de Andrei este dat de domeniul litigiilor, acolo unde acesta și-a dobândit recunoașterea prin soluții de referință și impact. Avocat pledant prin formație, a reprezentat cu succes cauzele clienților in arii diferite de business, dintre care merită rezumate aici: litigii in materia achizițiilor publice, litigii societare si comerciale, fiscale, insolvență și urbanism. 

În afara instanței de judecată, și folosind expertiza acumulată în calitate de avocat pledant, Andrei sprijină afacerile clienților prin asistență susținută în materie comercială și organizare societară, consultanță fiscală, restructurare și pre-insolvență. 

În calitate de partener, Andrei Maxim asigură în cadrul societății coordonarea generală a tuturor clienților și proiectelor acestora, având o cunoaștere de ansamblu a tuturor problemelor juridice care trec pragul biroului Maxim / Asociații. În același timp, manifestă o preocupare constantă în pregătirea noilor generații de avocați, conjugată cu o permanentă pregătire profesională a întregului colectiv din cadrul societății. 

Înalta sa specializare în acest domeniu de practică l-a determinat în mod natural pe Andrei să obțină titlul de practician în insolvență. Pornind de aici, Andrei își desfășoară activitatea şi în calitate de partener coordonator al MAXIM / Insolvency. 

Andrei a făcut un pas înainte în pregătirea sa academică, sens în care pregătește o teză de doctorat cu tematica Contractului de credit bancar. 

Printre proiectele de referinţă gestionate se numără următoarele: 

  • Câștigarea definitivă a litigiilor având ca obiect anularea unei asocieri în participațiune, asupra a peste 1000 hectare din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca;  

  • Asigurarea reprezentării într-o procedură de achiziție publică centralizată, valoarea cumulată a procedurii fiind de 1 miliard Euro – asistența s-a derulat pe parcursul a 2 ani de zile, și a implicat consultanța aferentă și reprezentarea cu succes în peste 20 de litigii și contestații generate de această procedură; 

  • Asistenţă şi reprezentarea unui grup de societati din Cluj-Napoca, în dezvoltarea unui proiect imobiliar complex (rezidential şi birouri) pe o suprafata de peste 15.000 mp;

  • Asigurarea de asistenţă juridică şi reprezentare cu titlu permanent pentru clienții societății, în cadrul unor litigii fiscale complexe, implicând TVA, impozit pe profit, accize, prețuri de transfer, redevențe, etc. 

  • Reprezentarea unei societati Bancare in procedura de restructurare si recuperare a unui credit sindicalizat de peste 16.000.000 Euro;

  • Asistenţa si reprezentarea Cumparatorului intr-o succesiune de achizitii societare, cu o valoare cumulata a tranzactiilor de peste 5 mil. Euro;

  • Asistenta si reprezentarea unui client in vânzarea unor active imobiliare, tranzactie pendinte, în valoare de 8,5 mil. Eur;

  • Asistența si reprezentarea unui client în negocierea si perfectarea unei clădiri de birouri in suprafață de 2600 mp utili;

    Valorile care îi definesc traseul profesional şi activitatea, în general, sunt: excelenţă, pasiunea pentru drept, devotamentul pentru clienţi şi afacerile lor şi o permanentă preocupare pentru perfecţionare şi auto-depăşire. 

andrei.maxim@maxim-asociatii.ro 

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe