Noile modificări aduse Codului Fiscal

14.11.2023

  Începând cu data de 1 noiembrie 2023 a intrat in vigoare Legea 296/2023 prin care a fost modificat Codul Fiscal.

Modificările fiscale introduse prin acest act normativ urmează să intre în vigoare treptat, mai exact începând cu patru date de referință: 1 noiembrie 2023, 11 noiembrie 2023, 1 ianuarie 2024 și 1 iulie 2024.

Ne vom concentra la acest moment pe noutățile intervenite de la 1 noiembrie 2023, respectiv 11 noiembrie 2023, urmând a trata restul schimbărilor la un moment mai apropiat intrării acestora în vigoare.

Primul set de modificări, care este in vigoare din 1 noiembrie 2023, privește angajații din sectoarele IT, construcții, agricultură și industrie alimentară care realizează venituri din salarii de peste 10.000 lei din activitatea de baza și privesc:

1. Scutirea de impozit pe venituri din salarii pentru salariații enumerați mai sus se va acorda doar la funcția de bază și doar pentru veniturile brute din salarii și asimilate acestora de până la 10.000 lei.

2. Contribuția de Asigurări Sociale (CAS) se va calcula în cotă redusă la funcția de bază doar până la venituri care nu depășesc 10.000 lei. Salariații pot totuși opta pentru taxarea cu cota integrală 25%, caz în care aceste sume se vor înregistra în contul lor de pensii private (Pilonul II).

3. Contribuția de Asigurări Sociale de sănătate (CASS) se va aplica în cotă de 10% la venitul brut din salarii pe fiecare contract de muncă indiferent de valoarea salariului.

Modificările intervenite începând cu data de 11 noiembrie 2023 privesc regimul plăților în numerar prin instituirea unor plafoane valorice până la care acestea sunt permise. Cele mai importante plafoane stabilire sunt:

1. încasările și plățile în limita unui plafon zilnic de 1000 lei/persoană (acum 5000 lei), dar nu mai mult de un plafon total de 2000 lei/zi (acum 10000 lei/zi);

2. plăţile în numerar din avansuri spre decontare în limita uni plafon zilnic de 1000 Iei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare (acum 5000 de lei);

3. operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele juridice, PFA şi persoane fizice în calitate de asociaţi, acţionari sau administratori reprezentând împrumuturi, indiferent de natura şi destinaţia acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar;

 

 

 

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe