Excepție de neconstitutionalitate fiscal

08.09.2020

MAXIM/Asociaţii obține sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la prevederile art. 79 ind. 1 din Vechiul Cod fiscal, referitoare la impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, într-un litigiu fiscal complex.

Textul de lege anteprecizat vizează posibilitatea organelor fiscale de a impozita veniturile descoperite în cadrul unei verificări a situației fiscale personale a contribuabililor, a căror sursă nu a fost declarată și nici nu poate fi determinată.

Principalele argumente invocate de echipa MAXIM/Asociații în susținerea excepției de neconstituționalitate sunt următoarele:

  • textul de lege încalcă exigențele clarității, predictibilității și accesibilității, prin modalitatea lacunară de reglementare a acestui tip de impozit;
  • impozitarea realizată în temeiul art. 79 ind. 1 Vechiul Cod fiscal încalcă principiul justei așezări a sarcinilor fiscale, instituit de art. 56 alin. (2) și (3) din Constituție – fiind foarte posibil să genereze inclusiv o dublă impunere;
  • stabilirea impozitului nu este proporțională, rezonabilă și echitabilă, atât timp cât Codul fiscal nu instituie un cadru organizat și complet pentru perceperea sa;

Excepția a fost formulată în contextul în care modalitatea de impozitare a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, pune orice contribuabil într-o situație extrem de delicată. În concret, acestuia i se solicită de către organele fiscale să justifice prin înscrisuri toate sumele care i-au tranzitat patrimoniul personal – fără a se ține cont de faptul că persoanele fizice nu au obligația sau responsabilitatea de a-și organiza contabilitatea sau a întocmi orice tip de înscrisuri cu referire la operațiunile realizate.

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe